Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση: Έργα VRACE, MATHESIS, ALIVE

Erasmus

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα “Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση: Έργα VRACE, MATHESIS, ALIVE” την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου,  ώρα 17:00 - 20:00 στο κεντρικό Αμφιθέατρο του ΙΤΥΕ-Διόφαντος. Στα πλαίσια της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν:

  • Παρουσίαση των ευρωπαϊκών έργων
  • Πρακτική άσκηση με το Εικονικό Περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aigroup.ceid.upatras.gr/multiplier/

Επίσης, μπορείτε να εγγραφείτε στην ημερίδα στον ακόλουθο σύνδεσμο.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF6Ok3dS00zQQ9wBmziTyZ4n0uWS1_k1lMU1zTXX0do6SMpA/viewform

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν Πιστοποιητικά Συμμετοχής και παρακολούθησης.