Εκπαιδευτικοί από το 6ο Δ.ΣΧ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ γνώρισαν από κοντά το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας στο πλαίσιο προγράμματος ERASMUS

 

Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +KA1 με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΥΑΛΟ:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΙΔΕΕΣ»  συμμετείχε σε επιμορφωτικό σεμινάριο  που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου 2022 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Το σχολείο εκπροσώπησαν η Διευθύντρια κ. Βαρδιάμπαση Τέρψη και η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής κ. Δαμιανάκη Μαρία. Στο σεμινάριο συμμετείχαν επίσης εκπαιδευτικοί από την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Ισπανία και τη Λετονία. Το θέμα του σεμιναρίου ήταν «Εκπαίδευση στη Φινλανδία – Πρωτότυπα μαθήματα συγκριτικής αξιολόγησης βέλτιστων πρακτικών» (Education in Finland – Original Best Practices Benchmarking course). Η συγκριτική αξιολόγηση θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως σύγκριση διαδικασιών και δεικτών απόδοσης στα σχολεία με τις βέλτιστες εκπαιδευτικές ή τις βέλτιστες πρακτικές από άλλα σχολεία ή εκπαιδευτικά ιδρύματα.  Στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τη βασική δομή του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος και τους παράγοντες που το οδήγησαν να θεωρείται ένα από τα καλύτερα παγκοσμίως, τη συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις PISA, τις καινοτομίες που έχουν εισαχθεί, και γενικότερα για την εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα φινλανδικό σχολείο. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης επισκέψεις στην περιοχή του Ελσίνκι και πολιτιστικά μέρη που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της κοινωνικής καινοτομίας, όπως οι βιβλιοθήκες ως κοινωνική καινοτομία στη φινλανδική εκπαίδευση.

Αυτό που εύκολα διαπιστώνει κανείς είναι ότι η επιτυχία του Φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος δεν είναι τυχαία και οφείλεται κυρίως  ότι το κράτος της Φινλανδίας αποφάσισε να επενδύσει  στην εκπαίδευση και στους εκπαιδευτικούς. Το Φινλανδικό σχολείο είναι ένα σχολείο πρότυπο με αξιοζήλευτες υλικοτεχνικές υποδομές, το οποίο οι μαθητές αγαπούν γιατί νιώθουν σαν στο σπίτι τους, κι αυτό γιατί σέβεται την ελευθερία τους, τους δίνει δικαίωμα επιλογής, τους μαθαίνει πώς να μαθαίνουν και τους παροτρύνει να δρουν αυτόνομα. Το σύστημα είναι ιδιαίτερα αποκεντρωμένο, με τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς να απολαμβάνουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας. Κάθε εκπαιδευτικός στη Φινλανδία είναι απαραίτητα κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, επιμορφώνεται συστηματικά και  χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από το κοινωνικό σύνολο.

Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη επιμορφωτική δραστηριότητα Erasmus  έχει μεγάλη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για το Σχολείο μας (6ο Δ.Σχ.Ηρακλείου) αφού μέσω των αλληλεπιδράσεων με τους  συναδέλφους εκπαιδευτικούς από τις παραπάνω ευρωπαϊκές χώρες αναπτύχθηκε ένας γόνιμος προβληματισμός και δόθηκε η δυνατότητα να μάθει ο ένας από τον άλλο και  να γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών.