Ενίσχυση των δράσεων σχολικής εκπαίδευσης STEAM στην Ελλάδα 28 Ιουνίου 2019

Ημερίδα Scientix

Ενίσχυση των δράσεων σχολικής εκπαίδευσης STEAM στην Ελλάδα

28 Ιουνίου 2019

Ελληνογερμανική Αγωγή, Δημ. Παναγέα, 15351, Παλλήνη, Αθήνα

Η ΕΕΛΛΑΚ σε συνεργασία με το European SchoolNet και την Ελληνογερμανική Αγωγή διοργανώνουν τη ημερίδα «Ενίσχυση των δράσεων σχολικής εκπαίδευσης STEAM στην Ελλάδα» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής δράσης Scientix. H ημερίδα θα αποτελέσει προσυνεδριακή εκδήλωση του διεθνούς συνεδρίου «Επιτυγχάνοντας τη Βαθύτερη Γνώση στις Φυσικές Επιστήμες» http://deeperlearning.ea.gr/ , 29 -30 Ιουνίου 2019 που διοργανώνεται, στον ίδιο χώρο, από την Ελληνογερμανική αγωγή και το ευρ. έργο STORIES OF TOMORROW (http://www.storiesoftomorrow.eu/ ).

Η ημερίδα θα αποτελείται από τρεις ξεχωριστές ενότητες

Α) Ενίσχυση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Διάστημα στην εκπαίδευση STEAM

Β) Εξερεύνηση καινοτόμων σεναρίων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων STEAM

Γ) Ολοκλήρωση και αποτελέσματα των Scientix Labs και STEAM δράσεων της ΕΕΛΛΑΚ στην Ελλάδα

Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν καινοτόμες δράσεις που ήδη υλοποιούνται και συνδέονται με την εκπαίδευση STEAM, με σκοπό την ευρύτερη εφαρμογή τους σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ημερίδα εντάσσεται στις δράσεις της ΕΕΛΛΑΚ ως Εθνικού Σημείου Επαφής της Ευρωπαϊκής Δράσης Scientix (scientix.eu).

Για εγγραφή στην ημερίδα πατήστε εδώ

Για εγγραφή στο συνέδριο πατήστε εδώ