Επιμορφωτική ημερίδα: «Ανάδειξη Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και πρόσβαση σε προχωρημένες λειτουργίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ
Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Ανάδειξη Ανοιχτών Εκπαιδευτικών
Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση και πρόσβαση σε προχωρημένες λειτουργίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου». Η
ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20/12/2018 ώρες 9.15 π.μ. - 2.30 μ.μ., στο ΙΤΥΕ Πάτρας (Κτίριο "Δ.
Μαρίτσας", Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κεντρικό Αμφιθέατρο) τηλ: 2610526621,
2610960300 fax: 2610527193.

Για την συμμετοχή στην ημερίδα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο http://i-participate.gr/?p=1476
μέχρι την Τετάρτη 19/12/2018 ώρα 23.00.

Για περισσότερες πληροφορίες: