Επιμορφωτικό Σεμινάριο STEM στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

Στο πλαίσιο αξιοποίησης του STEM Εργαστηρίου «Ντίνα Αιλιανού Τσίγκου» της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας, υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το πιλοτικό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «STEM/STEAM/STREAM Εκπαίδευση – Εφαρμογές Ρομποτικής και 3D εκτύπωσης» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας και το 3ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω. Συντονίστρια του σεμιναρίου ήταν η Δρ Σταματία Κοτρέτσου, υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας και συντονίστρια του εργαστηρίου ρομποτικής η επιστημονική συνεργάτης της Βιβλιοθήκης κ. Ευανθία Κοντογούρη, MΕd, Διευθύντρια του 3ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω. Είχε διάρκεια σαράντα (40) ώρες και περιλάμβανε δια ζώσης συναντήσεις και μεικτό μοντέλο σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Αναλυτικά: 24 ώρες δια ζώσης (εργαστήρια ρομποτικής), 4 ώρες διαδικτυακά (3D εκτύπωση, φιλοσοφία STEM/STEAM/STREAM εκπαίδευσης) και 12 ώρες για δημιουργία STEM/STEAM/STREAM διδακτικού σεναρίου. Συμμετείχαν Καθηγητές/τριες διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι  επιμορφώθηκαν στην παρακάτω θεματολογία:

  1. Εφαρμογές ρομποτικής: «Εισαγωγή στη ρομποτική»: έννοια της λέξης «Ρομπότ», είδη και λειτουργία αισθητήρων. «Δημιουργώ ακολουθώντας οδηγίες»: δημιουργία κατασκευών με Lego-Boost Kit. «Βασικές αρχές λειτουργίας ενός ρομπότ Ι»: φόρτωση έτοιμου προγράμματος, πειραματισμός, αναγνώριση αισθητήρων, λειτουργία αισθητήρων. «Βασικές αρχές λειτουργίας ενός ρομπότ ΙΙ»: δημιουργία ρομποτικών κατασκευών και προγραμματισμός τους στο scratch. Τρόποι στροφής ρομπότ, χρήση αισθητήρων, ανταπόκριση (με στροφή, ήχο, εμπρόσθια και οπίσθια κίνηση) σε δεδομένα από αισθητήρες υπερήχων και χρώματος. «Arduino»: δημιουργία εικονικών κυκλωμάτων με χρήση Arduino στο Tinkercad και προσομοίωση της λειτουργίας τους. Κυκλώματα με χρήση Breadboard. Δημιουργία πραγματικών κυκλωμάτων με αντιστάσεις, leds, αισθητήρες, βομβητές κ.α. Φόρτωση κώδικα στο κύκλωμα. Πειραματισμός – τροποποιήσεις.
  2. Εφαρμογές 3D εκτύπωσης: «Βασικές αρχές και προγράμματα», «σχεδιασμός 3D αντικειμένων προς εκτύπωση».
  3. Η έννοια της STEM/STEAM/STREAM  εκπαίδευσης: «Από τη Θεωρία στην πράξη», «παραδείγματα διδακτικών σεναρίων».

Την ομάδα έργου πλαισίωσαν επιστημονικά και παιδαγωγικά οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κ.κ. Χρήστος Δ. Φανίδης, PhD, Σ.Ε. ΠΕ04, Κωνσταντίνος Γιατράς, PhD, MEd, Σ.Ε. ΠΕ03 και Αθηνά Κοκκόρη, PhD, MSc, Σ.Ε ΠΕ86.

Στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος συνέβαλαν ουσιαστικά οι εθελοντές-επιστημονικοί συνεργάτες της βιβλιοθήκης κ.κ. Χρήστος Αλεξανδρόπουλος – Τεχνικός Η/Υ, Αλέξανδρος Μπριζόλης MSc – Απόφοιτος του Τμήματος  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών κα Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, Μιχάλης Τερεζάκης – Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Υπεύθυνος της Λέσχης Ρομποτικής του Πανεπιστημίου και ο Σταύρος Γεράρδης, μαθητής Γενικού Λυκείου.

Επίσης, οι υποδιευθυντές του 3ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω ο κ. Γεράρδης Νικόλαος, Καθηγητής Πληροφορικής και η κ. Κρέτση Γεωργία, Χημικός στήριξαν επιτυχώς τη διεξαγωγή των εργαστηρίων.

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας ευχαριστεί θερμά τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας κ. Δήμητρα Μακρή PhD, MEd, MSc, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης και όλους τους εθελοντές για την ουσιαστική συνδρομή τους στην επίτευξη του στόχου, την ολοκλήρωση του πιλοτικού επιμορφωτικού προγράμματος.

Η Υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΔΙΒΑ

Δρ Σταματία Κοτρέτσου