Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα της Επιστήμης της Αγωγής

Ο Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στο Συνέδριο που οργανώνει με θέμα: Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα της Επιστήμης της Αγωγής

Το Συνέδριο θα γίνει στις 18-20 Μαρτίου 2016 στο αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του Α.Π.Θ.  

Πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.edlit.auth.gr/epistemedu.