Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας έργου για το 1ο Δ.ΣΧ. Αμπελώνα

Tο 1ο δημοτικό σχολείο Αμπελώνα Λάρισας ,βραβεύτηκε για τo έργο ETwinnersTown citizens in action for water“, με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για την τελειότητα των εργασιών. Αυτό σημαίνει πως οι εργασίες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του σχολείου έχει  αναγνωριστεί στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας έργου είναι αποτέλεσμα της άψογης συνεργασίας  των εκπαιδευτικών και των μαθητών με 4 άλλα ευρωπαϊκά σχολεία (Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Γαλλία), τα οποία συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου, που ήταν εστιασμένο στη σημασία του νερού στην καθημερινή μας ζωή και στον πλανήτη και προσανατολισμένο στην κατανόηση συγκεκριμένων στόχων της Παγκόσμιας ανάπτυξης για το καθαρό νερό (στόχος 6) και τη ζωή κάτω από το νερό (στόχος 14).

Μπορείτε να αναζητήσετε το ηλεκτρονικό βιβλίο με όλες τις δράσεις του προγράμματος στην ιστοσελίδα του σχολείου  : http://1dim-ampel.lar.sch.gr/index.php/2011-12-12-12-00-50/etwinning

Για την υλοποίηση του έργου ( σχ. έτος 2020-2021) συνεργάστηκαν τα τμήματα Δ και Στ2 με τη μουσικό Αικατερίνη Βελεσιώτου και τη δασκάλα  Ευθυμία Τσιγάρα – Παλάσκα.