Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για το 1ο Δημ.Σχολ.Αμπελώνα

Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας απονεμήθηκε στο στο eTwinning έργο <<  Circular economy is a matter of education>>, που υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2022-23 στο 1ο Δημ.Σχολ.Αμπελών (Λάρισα)

Συγχαρητήρια στους μαθητές της  περσινή μας Έκτης τάξης  που με τις δραστηριότητες τους τις εργασίες τους και την άψογη συνεργασία τους με σχολεία  του εξωτερικού απέκτησαν νέες γνώσεις , στάσεις και αρχές. Οι μαθητές /τριες μέσα από διαθεματικές (ενεργητικές και συνεργατικές διαδικασίες μάθησης  αντιλήφθηκαν  πως η κυκλική οικονομία δεν είναι μία προσωρινή τάση της εποχής αλλά υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας που οφείλει να συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Οι δράσεις για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας σχετίζονται με τους περισσότερους από τους στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ, ιδιαίτερα για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, αποτελούν και το μοναδικό πλαίσιο εφαρμογής διάφορων περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών (Netherlands Enterprise Agency, 2020).