Πως θα μεταφέρω την γραμμή EDUNET του σχολείου μου σε άλλο κτήριο;

Διαβάστε τις σχετικές οδηγίες Οδηγίες για τη διαδικασία μεταφοράς γραμμής και τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεται να αποσταλλούν στο helpdesk.