Ενσωμάτωση ημερολογίου από το grafis.sch.gr στο ιστολόγιο σας

Συνεχίζοντας τον εμπλουτισμό της υπηρεσίας blogs.sch.gr με νέες δυνατότητες αλλά και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, πλέον είναι δυνατή η ενσωμάτωση ημερολογίου που έχει δημιουργηθεί στην υπηρεσία grafis.sch.gr  σε μία σελίδα ή άρθρο του ιστολογίου. Μπορείτε να το αξιοποιήσετε π.χ. σε ιστολόγιο σχολείου, για να αναρτάτε γεγονότα που σχετίζονται με τη λειτουργία του σχολείου.

grafiscal5

Σχετικές οδηγίες για την ενσωμάτωση ημερολογίου θα βρείτε στο https://blogs.sch.gr/blogs_manual/#grafiscalendar

Δείτε επίσης πως μπορείτε να ενσωματώσετε στο ιστολόγιο σας: