Ποια είναι τα index αρχεία που μπορώ να χρησιμοποιήσω στον κεντρικό κατάλογο του δικτυακού μου τόπου και στους υποκαταλόγους του;

Αυτή την στιγμή υποστηρίζονται (κατά σειρά προτεραιότητας εμφάνισης): autoschindex.php, index.htm, index.html, index.php, default.aspx.