Τί διαφορά έχει η ISDN από την PSTN γραμμή;

Η απλή αναλογική γραμμή (PSTN) επιτρέπει μόνο την μεταφορά φωνής. Με χρήση modem, είναι δυνατή η μεταφορά ψηφιακών δεδομένων μέχρι 56Kbit/sec.

H γραμμή ISDN επιτρέπει την μεταφορά φωνής αλλά και ψηφιακών δεδομένων. Επιτρέπει την πραγματοποίηση μέχρι 2 ταυτόχρονων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή την μεταφορά ψηφιακών δεδομένων μέχρο 128Κbit/sec.

Στα πλαίσια του έργου EDUnet εγκαταστάθηκαν στα περισσότερα σχολεία γραμμές ISDN. Ωστόσο σε ορισμένες περιοχές οπου ο ΟΤΕ αδυνατούσε να παρέχει ISDN, εγκαταστάθηκαν απλές αναλογικές γραμμές. Μόλις γίνει δυνατή η παροχή ISDN από τον OTE σε αυτές τις περιοχές, η γραμμές αυτές θα αναβαθμιστουν σε ISDN χωρίς σχετική αίτηση του σχολείου.