Πως γίνεται η σύνδεση του PC μου με την παροχή του δικτύου (πριζάκι);

Η σύνδεση του PC με την παροχή δικτύου (πριζάκι) του EDUnet γίνεται με καλώδιο UTP 4ζευγών Cat5 το οποίο τερματίζει σε RJ-45 connectors. To καλώδιo αυτό αποκαλείται patch cord. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα 5μετρα patch cords που παραδόθηκαν στη μονάδα κατά την καλωδιακακή εγκατάσταση, ή να αγοράσετε ένα με το επιθυμητό μήκος από ένα κατάστημα Η/Υ.

Το ένα άκρο του καλωδίου θα πρέπει να τοποθετηθεί στo πριζάκι, και το άλλο στην κάρτα δικτύου του PC. Κατά την τοποθέτηση θα πρέπει και στα δύο άκρα να ακουστεί το χαρακτηριστικό "κλικ".

Μετά την σύνδεση η ένδειξη LINK της κάρτας δικτύου θα πρέπει να είναι αναμένη (συνήθως είναι πράσινου χρώματος).