H κοινότητα μάθησης [ως Δίκτυο ανατροφοδότησης με Σ.Δ.Ε.Υ.-Ε.Δ.Υ.(πρώην Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)] του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me: Ένα καινοτόμο συνεργατικό εγχείρημα αποκεντρωμένης υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

H κοινότητα μάθησης [ως Δίκτυο ανατροφοδότησης με Σ.Δ.Ε.Υ.-Ε.Δ.Υ. (πρώην Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)] του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me: Ένα καινοτόμο συνεργατικό εγχείρημα αποκεντρωμένης υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Αιτ/νίας (πρώην Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Αιτ/νίας), ανταποκρινόμενο τόσο στην πολυεπίπεδη αποστολή ενημέρωσης, επιμόρφωσης-υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου όσο και στις εξελίξεις της πανδημίας Covid19, έχει ενεργοποιήσει τα τελευταία χρόνια μεθόδους-εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στα σχολεία από τους εκπαιδευτικούς. Είναι η πρώτη αποκεντρωμένη υπηρεσία/Φορέας του Υ.ΠΑΙ.Θ. με δημόσια Κυψέλη συνεργασίας ( με αναγνωριστικό ΚΕΣΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, https://e-me.edu.gr/groups/kesyait ) στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me (η Κυψέλη δημιουργήθηκε εθελοντικά, ως ιδέα, την Άνοιξη 2020 από τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας & Ε.Π. και Υπεύθυνό της Κων/νο Χαμπεσή). <<Εμπλουτίζεται>> συνεχώς ως τώρα ενώ παράλληλα λειτούργησε πιλοτικά και ως Δίκτυο ανατροφοδότησης με τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και τις πρώην Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (νυν Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης Ε.Δ.Υ.) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Το Δίκτυο σχεδιάστηκε από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Σ.Υ. και υλοποιήθηκε με επιτυχία με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό έργου που κοινοποιήθηκε στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2020-21. Η Κυψέλη μας αγκάλιασε 100 και πλέον μέλη των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Δ/ντές, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εκπ/κούς) που συνεργάστηκαν εποικοδομητικά.

Σκοπός μας ήταν η δημιουργία ενός συνεργατικού χώρου ως μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων (με απλές γνώσεις για την πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπ/σης e-me και το e-me blog). Βασικά του σημεία αποτελούν η λειτουργία εκπαιδευτικής εφημερίδας με συνεχή ροή ειδήσεων για την Ειδική-Γενική Αγωγή, τον σχολικό εκφοβισμό/Bullying, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, το Μεσολόγγι και την ευρύτερη περιοχή, τα ‘200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση’ και άλλα (Τοίχος e-me), o συνεχής εμπλουτισμός ενός αποθετηρίου για διαμοιρασμό μαθησιακού περιεχομένου και διάχυση καλών πρακτικών (π.χ. έγγραφα, νομοθεσία, εκδόσεις του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας για την κοινότητα, e-books, εγκεκριμένα εκπαιδευτικά σενάρια, ελεύθερο εκπαιδευτικό λογισμικό στα Αρχεία Κυψέλης), η λειτουργία φόρουμ (e-me blogs: kesyait), η βαθμιαία εποικοδομητική εμπλοκή με νέες χρήσιμες εφαρμογές και εργαλεία (π.χ. Φωτόδεντρο μαθησιακών αντικειμένων, Προσβάσιμο για προτεινόμενες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, e-me assignments, δημιουργία Διαδραστικών Αντικειμένων, δημοσκοπήσεις κα. με ενεργό συμμετοχή των συναδέλφων).

 

Επιπρόσθετα στις προγραμματισμένες Τηλεδιασκέψεις  του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τα Σ.Δ.Ε.Υ. του Νομού (αντικατέστησαν τις δια ζώσης συναντήσεις λόγω των μέτρων για την Πανδημία), εφαρμόστηκε το μοντέλο της Ανεστραμμένης Τάξης (flipped classroom) με καρφιτσωμένες αναρτήσεις στον Τοίχο της Κυψέλης μας για ασύγχρονη μελέτη υλικού-θεματολογίας που επρόκειτο να συζητηθεί αναλυτικότερα και σύγχρονα στις συναντήσεις εργασίας. Η υποστήριξη στο όλο φετινό δύσκολο έργο των συναδέλφων μας ενδυναμώθηκε μέσω αναρτήσεων επιμορφωτικού υλικού, ερωτήσεων-απαντήσεων, προβληματισμών για ζητήματα που αφορούσαν τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και την εκπαιδευτική κοινότητα ώστε οι τελευταίες να ανταποκριθούν στις μαθησιακές-ψυχοκοινωνικές ανάγκες μαθητών/τριών. Τυχόν ερωτήματα στο Φόρουμ υποστηρίζονται πάντοτε από τη Διεπιστημονική Ομάδα του Κ.Ε.Σ.Υ. (ψηφιακή δυνατότητα) με βάση την ασφάλεια που προσφέρει το Π.Σ.Δ., τους κανόνες Netiquette και χωρίς να παραβιάζεται το απόρρητο, τα προσωπικά δεδομένα και η δια ζώσης λειτουργία. Για μεγαλύτερη εξοικείωση πραγματοποιήθηκαν 2 προαιρετικά webinars σε θέματα τεχνικής φύσεως στην πλατφόρμα e-me από τον Υπεύθυνο Κυψέλης σε συνδυασμό με τη λειτουργία Τηλ. Γραμμής τεχνικής υποστήριξης (HelpDesk) του Κ.Ε.Σ.Υ. . Παράλληλα ο Φορέας μας (Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας) εκπροσωπήθηκε από τον δημιουργό/Yπεύθυνο της Κυψέλης σε Δράση-με αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας-για την Υποστήριξη της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2021 (09-02-2021, SaferInternet4Kids).

Μέσα από την ως τώρα αξιοποίηση και εφαρμογή στην πράξη  προκύπτουν πολύτιμα μαθησιακά οφέλη για όλους μας τόσο στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.) Αιτ/νίας όσο και στις σχολικές μονάδες. Τα μέλη της Κυψέλης μας δύνανται να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ενημερώνοντας τους υπόλοιπους συναδέλφους στα σχολεία του Νομού (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑ.Λ., Ειδικά Σχολεία). Οι ψηφιακές κοινότητες μάθησης και πρακτικής προάγουν την επαγγελματική ανάπτυξη όλων των μελών. Το εκπαιδευτικό μοντέλο της Μικτής Μάθησης (Blended Learning), επιχειρεί άλλωστε να συγκεράσει δύο διαφορετικούς κόσμους-εκείνον της παραδοσιακής διδασκαλίας με εκείνον της εξ αποστάσεως-παρέχοντας ευέλικτες λύσεις, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες και συνθήκες. Θαυμάσαμε τη θέληση όλων των μελών αποδεικνύοντας ότι ενωμένοι και δυνατοί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά και να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας που είναι η υποστήριξη της εκπ/κής κοινότητας. Για του χρόνου ελπίζουμε πως θα τελειώσει η πρωτόγνωρη αυτή περιπέτεια με την πανδημία και η Κυψέλη θα αποκτήσει και άλλες λειτουργίες ώστε να υποστηρίξει τη δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων, των Σ.Δ.Ε.Υ., των Ε.Δ.Υ. κα. Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα υποστήριξης της e-me του Ψηφιακού Σχολείου (Ι.Τ.Υ.Ε. ‘Διόφαντος’) για την πολύτιμη επικοινωνία και τις απαντήσεις σε ερωτήματα. Οι Μέλισσες μιας Κυψέλης συμβολίζουν άλλωστε την επικοινωνία και τη συνεργασία με μια μοναδική ισότιμη σχέση..

 

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 18/08/2021