Ολοκλήρωση δράσεων για το eTwinning πρόγραμμα «Focus on Skills»

Παρά τις δυσκολίες που έφερε η πανδημία Covid-19 τη φετινή χρονιά στην υλοποίηση προγραμμάτων και συμπράξεων ανάμεσα σε σχολεία της Ευρώπης, το σχολείο μας κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία το eTwinning έργο «Focus on Skills» στο οποίο συμμετείχε από την αρχή του σχολικού έτους.

Στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος συνεργατικού έργου που στόχο είχε την επικοινωνία με 6 ευρωπαϊκά σχολεία από την Ισπανία, την Τουρκία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα και την μεταξύ τους συνεργασία μέσω της γνωριμίας και εξάσκησης των μαθητών με ψηφιακές εφαρμογές και προγράμματα, οι μαθητές από το προχωρημένο τμήμα των αγγλικών της Α' τάξης του σχολείου μας συμμετείχαν σε ποικίλες συνεργατικές δράσεις, πολλές από τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στην τελική συλλογή συνεργατικών δραστηριοτήτων του έργου, που δημιουργήθηκε με την εφαρμογή wakelet και μπορείτε να δείτε εδώ:
https://wakelet.com/wake/5xuKzsey9SofsaeuO6ouZ

 

Όλοι οι μαθητές των σχολείων που συμμετείχαν στο έργο κλήθηκαν, δουλεύοντας συνεργατικά σε διεθνικές ομάδες, να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην καθημερινή ζωή: γλωσσικές, ψηφιακές, κοινωνικές, επικοινωνιακές, επιστημονικές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην βελτίωση και καλλιέργεια των ψηφιακών ικανοτήτων των μαθητών μέσα από την γνωριμία και χρήση ψηφιακών εφαρμογών και προγραμμάτων όπως: Google Docs, Padlet, Lino, Wordwall, Answergarden, Quizizz, Genially, Canva, Mindmeister, Worcloud & Jamboard.

Αγαπημένες θεματικές ενότητες των μαθητών του σχολείου μας αναδείχθηκαν η επίδραση της μουσικής στην ζωή μας και η συγγραφή short stories (creative writing). Στο genial.ly που ακολουθεί μπορείτε να διαβάσετε κάποιες από τις σκέψεις που μοιράστηκαν οι μαθητές μας με τους συνομήλικους ευρωπαίους μαθητές αναφορικά με τα οφέλη της μουσικής στη ζωή μας.

Επίσης στο ηλεκτρονικό βιβλίο story jumper που ακολουθεί μπορείτε να διαβάσετε κάποιες από τις short stories που έγραψαν οι μαθητές στο πλαίσιο του προγράμματος:  https://www.storyjumper.com/book/read/111501452

Τέλος όπως σε κάθε ολοκλήρωση έργου eTwinning ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιολογήσουν το έργο. Οι μαθητές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και έγραψαν θετικά σχόλια στην αξιολόγηση του έργου που πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο σε google forms. Tο eΤwinning πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν μαθητές από το τμήμα αγγλικών της Α’ τάξης Λυκείου συντόνισε η καθηγήτρια αγγλικών και πρέσβειρα eTwinning κ. Κατερίνα Κυριακίδου.