Προσπαθώ να δω τα περιεχόμενα ενός δικτυακού τόπου παίρνω το μήνυμα: «Ο δικτυακός τόπος που επιλέξατε δεν αντιστοιχεί σε κάποιο χρήστη»

Βεβαιωθείτε ότι το URL και ιδίως το κομμάτι αμέσως μετά το όνομα του εικονικού διακομιστή (π.χ. http://users.lar.sch.gr/papadopoulos/index.html) είναι γραμμένο σωστά. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών ή ανοίξτε σχετικό δελτίο στο https://helpdesk.sch.gr).