Μπορώ να χρησιμοποιήσω «.htaccess» στον δικτυακό μου τόπο;

Ναι. Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση του θα βρείτε στον δικτυακό τόπο του Apache. Για την κωδικοποίηση του password μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο που παρέχει το ΠΣΔ.