Επιμορφωτικό σεμινάριο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κ υ κ λ ά δ ω ν σε συνεργασία με - Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, και - τον Σχολικό Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Νάξου, υλοποίησαν για το χρονικό διάστημα από 01/2014 μέχρι τον 03/2014 το επιμορφωτικό σεμινάριο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». Το σεμινάριο διήρκησε οχτώ εβδομάδες και υλοποιήθηκε με το μεικτό μοντέλο ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης με τη βοήθεια εικονικών κόσμων και της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle.

Το σεμινάριο το παρακολούθησαν 15 δάσκαλοι από τα νησιά :  Νάξο, Ίο και Αμοργό. Η συμμετοχή ήταν εθελοντική και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για συμμετοχή ήταν οι επιμορφούμενοι να διαθέτουν δικό τους Η/Υ με σύνδεση στο Διαδίκτυο, μνήμη μεγαλύτερη από 1 GB RAM και να είναι καλοί χρήστες των Η/Υ. Υλοποιήθηκε σε οχτώ δίωρα μαθήματα, τα οποία έγιναν σε προγραμματισμένη ώρα και μέρα. Αντικείμενα του σεμιναρίου ήταν :

  • Διαδίκτυο
  • Spam - Fishing - Chain Mail
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Cookies
  • Κοινωνική Δικτύωση και Κοινωνικά Παιχνίδια
  • Ψηφιακό Προφίλ
  • Προβλήματα από τη χρήση του Διαδικτύου
  • Χρήσιμοι δικτυακοί τόποι
  • Πειρατεία Λογισμικού- Hacking- Cracking- Ιοί

Για την υλοποίηση του σεμιναρίου εφαρμόστηκαν:

 Α. μια δια ζώσης συνάντηση στη Νάξο, Η συνάντηση είχε διάρκεια δύο ωρών, με τον επιμορφωτή και όλους τους επιμορφούμενους από τη Νάξο, με θέμα «Εγκατάσταση του εικονικού κόσμου και εξοικείωση με το περιβάλλον του». Έγινε εγκατάσταση του εικονικού κόσμου στους Η/Υ των επιμορφούμενων, επίδειξη του εικονικού κόσμου και λύθηκαν τεχνικά προβλήματα όπου υπήρχαν.Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες δοκιμές των επιμορφούμενων από το σπίτι τους για να δούνε τη χρήση του εικονικού κόσμου σε κανονικές συνθήκες και ακολούθησε τηλεφωνική υποστήριξη όπου χρειαζόταν.

Β. η ασύγχρονη πλατφόρμα του Moodle.

alt

Το Moodle είναι ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System) και χρησιμοποιείται  για την παραγωγή διαδικτυακών μαθημάτων. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί υποδομές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Σε κάθε μάθημα υπήρχε αναρτημένο  στην πλατφόρμα όλο το υλικό του, το σχέδιο μαθήματος καθώς επίσης ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες που έπρεπε οι επιμορφούμενοι να υποβάλλουν. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του Moodle, ενώ υπήρχε υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω της κοινότητας που είχε δημιουργηθεί, με τη χρήση εργαλείων όπως forum, chat, email, ooVoo (τηλεδιάσκεψη).

       Γ.  το σύγχρονο κομμάτι της εκπαίδευσης, μέσω του Εικονικού Κόσμου τεχνολογίας Open Simulator που διαμορφώθηκε για αυτό το σκοπό.

Ο εικονικός κόσμος αυτός είναι ένα επιμορφωτικό νησί, από σύνολο τέσσερα, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας. Η κάθε αίθουσα διδασκαλίας περιέχει τρία εργαλεία. Το πρώτο είναι web browser, το δεύτερο είναι για παρουσιάσεις και το τρίτο εργαλείο συνεργατικής επεξεργασίας κειμένου, βασισμένο στα google docs.

Στην κάθε αίθουσα υπάρχουν επίσης καρέκλες και τραπέζια. Ο κάθε επιμορφούμενος αρχικά έπρεπε να επιλέξει ένα από τα έξι avatars που υπάρχουν όπως επίσης και την ενδυμασία του. Μέσα στο χώρο μπορούσε να επιλέξει να περιηγηθεί περπατώντας, τρέχοντας, πετώντας ή με τηλεμεταφορά. Η επικοινωνία γινόταν με μικρόφωνο, ενώ ο κάθε επιμορφούμενος μπορούσε να συμμετάσχει ενεργά σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος χρησιμοποιώντας εργαλεία που του επέτρεπαν π.χ. να σηκώσει το χέρι του, να επικοινωνήσει με chat, να ψηφίσει, να γράψει κάτι στον κοινόχρηστο πίνακα ή να μετακινηθεί.

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν είναι: η εισήγηση, η συζήτηση στην ολομέλεια, ο καταιγισμός ιδεών, η δημιουργία ομάδων, το παιχνίδι ρόλων και η μελέτη περίπτωσης. Σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου οι επιμορφούμενοι ήταν χωρισμένοι σε 3 ομάδες και υλοποιούσαν όλες τις εργασίες ομαδοσυνεργατικά. Στις σύγχρονες συναντήσεις στο επιμορφωτικό νησί, όταν εργαζόντουσαν σε ομάδες, κάθε μια συνεδρίαζε στη δική της ξεχωριστή αίθουσα για να μην ακούγεται από τους υπόλοιπους. Ο επιμορφωτής πήγαινε στις αίθουσες αυτές εναλλάξ και ρωτούσε εάν χρειάζονταν βοήθεια, ενημέρωνε για το πότε τελειώνει ο χρόνος κλπ. Στο τέλος τα αποτελέσματα παρουσιαζόντουσαν στην ολομέλεια.

Οι περισσότερες εργασίες των ομάδων στη διάρκεια της εβδομάδας, ήταν σχεδιασμός διδακτικών παρεμβάσεων με θέματα ανάλογα των παρουσιάσεων της εβδομάδας, τις οποίες συζητούσαν στην ολομέλεια. Οι ομάδες συναντιόντουσαν κατά την διάρκεια της εβδομάδας είτε στο σχολείο τους δια ζώσης, είτε στο επιμορφωτικό / εικονικό νησί, είτε με άλλο τρόπο που επέλεγαν. Την επόμενη εβδομάδα κάποιοι εκπαιδευτικοί αναλάμβαναν να εφαρμόσουν τις διδακτικές παρεμβάσεις στις τάξεις τους και τα αποτελέσματα τα συζητούσαν στην επόμενη συνάντηση στο επιμορφωτικό / εικονικό νησί, σύγχρονα. Όλες οι εργασίες και το υλικό «ανέβαιναν» στην πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης Moodle.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, τα αποτελέσματα του οποίου θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του σεμιναρίου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου δόθηκε βεβαίωση παρακολούθησης.