Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», ΙΘ΄ Σύνοδος 2013-2014

Η «Βουλή των Εφήβων» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο διοργανώνεται από το 1995 σε ετήσια βάση σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου. 

Από τη Θ΄ Σύνοδο (2004) το πρόγραμμα διοργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ τάξης Λυκείου των σχολείων της Ελλάδας, της Κύπρου, των ελληνικών σχολείων του απόδημου ελληνισμού, καθώς και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου, αλλά και η ανάδειξη του ρόλου του πολίτη στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει στους μαθητές, εκτός από γνώση, βήμα για προσωπική έκφραση και δημιουργικότητα, ευκαιρία για προβληματισμό, διάλογο και συμμετοχή, έδαφος για συνεργασία.

Από την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 έως και την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014, οι μαθητές θα μπορούν να πάρουν μέρος, μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών, στη διαδικασία για την ανάδειξη των «εφήβων βουλευτών» της ΙΘ’ Συνόδου 2013-2014.

Για την ενημέρωση των μαθητών και του κοινού γενικότερα, ετοιμάστηκε ένα μικρό βίντεο διάρκειας 2΄37΄΄, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.efivoi.gr/.