Δικτυακή σύνδεση σχολείων, διοικητικών και άλλων μονάδων

Δικτυακή σύνδεση σχολείων, διοικητικών και άλλων μονάδων στο ΠΣΔ

Tο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει συνδέσεις δικτύου στις σχολικές, διοικητικές και άλλες μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι συνδέσεις διακρίνονται  σε: