Συνδέσεις ADSL σε σχολεία.

Συνδέσεις ADSL σε σχολεία.


Γενικά για τις συνδέσεις ADSL

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προσφέρει συνδέσεις ADSL σε όλες τις σχολικές και διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι συνδέσεις που παρέχονται αφορούν σε:

 • Ενεργοποίηση της ADSL υπηρεσίας πάνω από τις ISDN/PSTN συνδέσεις του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.
 • Αναβάθμιση της υπηρεσίας ADSL από 2Μbps στη μέγιστη δυνατή της περιοχής.
 • Νέες συνδέσεις σε νέες σχολικές ή διοικητικές μονάδες στις περιπτώσεις που δεν έχουν ήδη.

Απαραίτητη προϋπόθεση η διαθεσιμότητα ADSL στην περιοχή.

Οι συνδέσεις ADSL δίνουν στα σχολεία τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις προηγμένες υπηρεσίες του ΠΣΔ και του Διαδικτύου γενικότερα, εξαιτίας της μόνιμης πρόσβασης και της υψηλής ταχύτητας που παρέχουν.

Για την απόκτηση ή την αναβάθμιση μίας σύνδεσης ADSL, oι διοικητικές και σχολικές μονάδες μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους είτε ηλεκτρονικά (Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος) είτε με αποστολή του εντύπου αίτησης.

Συγκεκριμένα:

 1. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης
 2. Εναλλακτικά, υπάρχει το έντυπο αίτησης, το οποίο υποβάλλεται:

 

Ταχύτητες πρόσβασης

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο πλέον παρέχει τις μέγιστες δυνατές ταχύτητες στην ADSL υπηρεσία για όλα τα σχολεία σε Πανελλαδικό Επίπεδο.

Τρόπος σύνδεσης

Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης

 • Τρόπος Σύνδεσης 1: Χρήση ADSL modem/δρομολογητή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου
 • Τρόπος Σύνδεσης 2: Χρήση ADSL δρομολογητή προδιαγραφών ΠΣΔ
Τρόπος σύνδεσης Χαρακτηριστικά

Τρόπος Σύνδεσης 1

Χρήση ADSL modem/δρομολογητή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου (ΟΤΕ)

 • Όταν η υπάρχουσα γραμμή ISDN/PSTN ανήκει στο ΠΣΔ παρέχεται δωρεάν μαζί με την ADSL πρόσβαση.
 • Καλύπτει δίκτυα με μικρά μεγέθη σε πίνακες δρομολόγησης και ΝΑΤ.
 • Ο δικτυακός εξοπλισμός δεν τίθεται υπό την διαχείριση του ΠΣΔ.
 • Παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τη σύνδεση στο ΠΣΔ, κατ’ αναλογία με τους υπόλοιπους τύπους συνδέσεων PSTN/ISDN κλπ.
 • Δυναμική απόδοση διεύθυνσης IP (δεν εγγυάται η ορθή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών/εφαρμογών, όπως η τηλεδιάσκεψη).

Τρόπος Σύνδεσης 2

Χρήση ADSL δρομολογητή προδιαγραφών ΠΣΔ

(Συνιστώμενη λύση σύνδεσης)

 • Η διαδικασία και το κόστος προμήθειας του δρομολογητή αναλαμβάνεται από το σχολείο.
 • Το ΠΣΔ παρέχει προδιαγραφές ADSL δρομολογητών συμβατών με το δίκτυο πρόσβασής του.
 • Για τους συγκεκριμένους ADSL δρομολογητές παρέχεται πρότυπο αρχείο διαμόρφωσης (configuration file).
 • Παρέχονται στατικές διευθύνσεις IP (πλήθος 3) σε συμφωνία με τον καθιερωμένο τρόπο σύνδεσης μέσω δρομολογητή.
 • Ο ADSL δρομολογητής τίθεται υπό την διαχείριση και υποστήριξη του ΠΣΔ.

 

Δρομολογητές (routers)

Ανάλογα με τον τύπο της γραμμής (PSTN ή ISDN), απαιτείται και ο κατάλληλος τύπος δρομολογητή.

 • Δρομολογητής ADSL μέσης απόδοσης
  • Ενδεικτικό κόστος: 60 ευρώ
 • Δρομολογητής ADSL υψηλής απόδοσης για γραμμή ISDN ή PSTN:
  • Ενδεικτικό κόστος: 650 ευρώ

Προδιαγραφές δρομολογητών

Ανάλογα με τον τύπο της γραμμής (PSTN ή ISDN) απαιτείται και ο κατάλληλος τύπος δρομολογητή. Ακολουθούν οι προδιαγραφές των συνιστώμενων δρομολογητών από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Σημείωση:
Η σύνδεση ADSL over ISDN πραγματοποιείται για τις διοικητικές και σχολικές μονάδες που διαθέτουν ήδη γραμμή ISDN. Σε περίπτωση αίτησης νέας γραμμής επιλέγεται για τη σύνδεση γραμμή PSTN.

Υποβολή αιτημάτων

Οι σχολικές μονάδες μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους είτε ηλεκτρονικά (Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος) είτε με αποστολή του εντύπου αίτησης.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Εναλλακτικά, υπάρχει το έντυπο αίτησης, το οποίο υποβάλλεται

 1. στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της περιοχής σας
 2. στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (helpdesk) του ΠΣΔ (www.sch.gr/helpdesk)

 Πραγματοποίηση της σύνδεσης

Μετά την εγκατάσταση της γραμμής ADSL από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο (OTE), το σχολείο προχωράει στην ρύθμιση του modem.

Τρόπος σύνδεσης 1 - Χρήση ADSL modem/δρομολογητή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου (ΟΤΕ):

 • Οι επίσημοι λογαριασμοί των μονάδων υποστηρίζουν πλέον σύνδεση ADSL.Οι ρυθμίσεις του modem γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που το συνοδεύουν.
 • Για τη ρύθμιση του modem χρειάζεται ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης.
 • Η μονάδα αρκεί να χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για τη σύνδεση της στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
  Προσοχή: το όνομα χρήστη θα συνοδεύεται από το @sch.grΠαράδειγμα: 1gymtripol@sch.gr

Τρόπος σύνδεσης 2 - Χρήση ADSL δρομολογητή προδιαγραφών ΠΣΔ: 

H μονάδα απευθύνεται στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ για την παροχή των αρχείων διαμόρφωσης (configuration files) του δρομολογητή.

Στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.sch.gr/helpdesk


Συνηθισμένα Ερωτήματα

Δεύτερη γραμμή ADSL

Διαθέτω γραμμή ADSL από το ΠΣΔ, μπορώ να ζητήσω μια δεύτερη;

Όχι. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προτείνει στις μονάδες να αναπτύξουν το εσωτερικό τους δίκτυο και να μη ζητούν ξεχωριστές γραμμές για κάθε γραφείο, αίθουσα, εργαστήριο. Το εσωτερικό δίκτυο το θεωρούμε πλεονέκτημα γιατί:

 • Βασική αρχή θα πρέπει να είναι ο περιορισμός των τηλεπικοινωνιακών τελών.
 • Επιτρέπει την διασύνδεση και επικοινωνία συστημάτων μέσα στο σχολείο ή τη διοικητική μονάδα
 • Η μονάδα που έχει ένα σημείο εξόδου στο ΠΣΔ θα μπορεί πιο εύκολα να διασυνδεθεί σε νέες μορφές ευρυζωνικής σύνδεσης, όπως τα μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών, VDSL κλπ.

Αναβάθμιση ταχύτητας

Διαθέτουμε γραμμή ADSL 2 Mbit, να υποβάλλουμε αίτημα για αναβάθμιση σε μεγαλύτερη ταχύτητα;

Οι μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Διοικητικές μονάδες βρίσκονται όλες ήδη στο μέγιστο της ADSL δυνατότητας της εκάστοτε περιοχής όσον αφορά τη ταχύτητα της υπηρεσίας. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο πρόκειται να αναβαθμίσει με μαζικά αιτήματα και με χρονοδιάγραμμα και το σύνολο των μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με προτεραιότητα τα Δημοτικά Σχολεία. Παρόλα αυτά οποιαδήποτε μονάδα το επιθυμεί μπορεί να αποστείλει αίτημα στο γραφείο υποστήριξης του ΠΣΔ για αναβάθμιση της υπηρεσίας του.

Προσφέρεται μέσω του ΠΣΔ η VDSL υπηρεσία?

Προς το παρόν το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει την υπηρεσία VDSL 30Mbps και 50Mbps σε μεγάλες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μεγάλα Γενικά Λύκεια  και  ΕΠΑΛ ) καθώς και σε Διοικητικές μονάδες. Η υπηρεσία θα μαζικοποιηθεί στο προσεχές μέλλον και για τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες.