Έργο ΜΕΝΤΕΡ (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy)

Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σε συνεργασία με το European Schoolnet, ένα δίκτυο 30 Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας, διοργανώνει την Εθνική Ημερίδα του ερευνητικού ευρωπαϊκού έργου "MENTEP", που θα διεξαχθεί στις 23 Ιανουαρίου 2018, στο ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στην Πάτρα.

Το έργο ΜΕΝΤΕΡ (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy) υλοποιείται, από το Μάρτιο 2015 στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ / Βασική Δράση 3 (Υποστήριξη για Πολιτικές Μεταρρυθμίσεις) και στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναγκών των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη αναφορικά με την ενίσχυση των ψηφιακών τους ικανοτήτων για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του έργου:

  • Αναπτύχθηκε το “TET-SAT” (Technology Enhanced Teaching Self-Assessment Tool), ένα νέο δικτυακό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με ένα «οικοσύστημα» συναφών ψηφιακών πόρων.
  • Το εργαλείο TET-SAT χρησιμοποιήθηκε δοκιμαστικά από περίπου 4000 εκπαιδευτικούς γυμνασίων από τις συμμετέχουσες χώρες, στο πλαίσιο μιας ελεγχόμενης μελέτης πεδίου.

Καθώς το έργο MENTEP οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες φορείς οργανώνουν μία σειρά εθνικών ημερίδων, με στόχο να συζητήσουν σε επίπεδο χώρας τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης και να διατυπώσουν προτάσεις για το μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: http://mentep.eun.org/