Τι είναι το modem;

Το modem είναι ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός που επιτρέπει την μεταφορά ψηφιακών δεδομένων μέσα από μια απλή αναλογική τηλεφωνική γραμμή (PSTN).

 

Διαθέτει:

  • 1 υποδοχή LINE (RJ-11) για την σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής
  • 1 υποδοχή PHONE (RJ-11) για την σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής (προαιρετικό)
  • 1 θύρα RS-232 για την σύνδεση με PC