Τι είναι ο router;

O router είναι ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός που χρησιμεύει στην διασύνδεση 2 ή περισσοτέρων διαφορετικών δικτύων. Στην περίπτωση του EDUnet ο router συνδέει το εσωτερικό δίκτυο του σχολείου (Ethernet), με το εξωτερικό δίκτυο (γραμμή ΟΤΕ με νομαρχιακό κόμβο EDUnet).

 

Μόλις ο router αντιληφθεί οτι κάποιο PC του σχολείου επιθυμεί να συνδεθεί με το INTERNET (π.χ. λόγω χρήσης του Internet Explorer ή του Outlook), "ανοίγει" την γραμμή του OTE και αποκαθιστά σύνδεση με τον νομαρχιακό κόμβο του EDUnet (0962488888). Όταν η "κίνηση" στη γραμμή εκλείψει, ο router την "κλείνει" μετά από λίγα λεπτά.

Ο router που έχει εγκατασταθεί στα σχολεία είναι ο Cisco 1603.