Η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε συνεργασία με την ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών για τα σχολεία έχει την ευχαρίστηση να αναγγείλει διαγωνισμό αφίσας για μαθητές της πρωτοβάθμιας (από 9 ετών και πάνω) και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΠερισσότερα

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ) διοργανώνουν διημερίδα με θέμα Διδακτική της ΠληροφορικήςΠερισσότερα

Mε δεδομένη την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για την εξασφάλιση της μέγιστης διαθεσιμότητας των γραμμών για την σύνδεση των σχολικών μονάδων και την σύνδεση όσο το δυνατόν περισσότερων εκπαιδευτικών επαναφέρονται οι περιορισμοί στην σύνδεση των εκπαιδευτικών οι οποίοι είχαν αναιρεθεί τους θερινούς μήνες.Περισσότερα

Το Ι.Τ.Υ. ανακοινώνει δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια. εγκατάσταση & συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού. και υποδομών δομημένης καλωδίωσης στα Δημόσια Κέντρα ΠληροφόρησηςΠερισσότερα

Μετάθεση χρόνου υποβολής προσφορών στα πλαίσια του τακτικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων» για την 9/9/2003. Ομοίως μετατιθεται και η ημερομηνία αποσφράγιση για την 10/9/2003.Περισσότερα