Νηπιαγωγείο Ριζαριού : Λήξη του Ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus+ ΚΑ2 ,τομέα Σχολικών συμπράξεων “My culture, our culture, your culture”

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα ακόμη εξαιρετικό  Ευρωπαϊκό σχέδιο Erasmus+ ΚΑ2 ,τομέα Σχολικών συμπράξεων “My culture, our culture, your culture” που υλοποιήθηκε από το Νηπιαγωγείο Ριζαριού ,με συντονιστικό ρόλο ενώ  τον γενικό συντονισμό του σχεδίου είχε η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου κ. Μαγκιώση Άννα.

Το έργο ήταν διάρκειας δύο ετών (2018-2020) αλλά λόγω της πανδημίας ολοκληρώθηκε μετά από σχετική παράταση προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες  οι  προγραμματισμένες  δραστηριότητες και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με το ΙΚΥ ( Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών )που είναι και ο Εθνικός φορέας της Ελλάδας .

Συνεργασία σχολείων  :  Project website :http://erasm18culture.simplesite.com

Πέντε σχολεία που εκπροσώπησαν  περισσότερους από 1000 μαθητές από τη βόρεια και τη νότια Ευρώπη (Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία και Πορτογαλία) συνεργάστηκαν σε αυτό το έργο και έδωσαν την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς  και μαθητές , να καλλιεργήσουν την πολιτιστική τους συνείδηση και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, γνωρίζοντας τον πολιτισμό άλλων ευρωπαϊκών εθνών και να διαμορφώσουν  στάσεις  ενός Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ανοχή, επιθυμία για βελτίωση, φροντίδα και σεβασμό των τοπικών και παγκόσμιων πολιτιστικών αξιών.

Στόχος αυτού του έργου ήταν η κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς από μικρά παιδιά, μέσω σχετικών επιλεγμένων δραστηριοτήτων από τον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ), προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να ξυπνήσουν την  πολιτιστική συνείδηση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη δημιουργία νέων ηθών και  συνειδητοποίησης ότι η ζωή μας και το μέλλον μας εξαρτώνται άμεσα από το παρελθόν μας.

Η εκτίμηση και ο σεβασμός στη δική μας παράδοση και τον δικό μας πολιτισμό θα φέρει την αυτογνωσία  και την εκτίμηση  ,τον σεβασμό και την αποδοχή της παράδοσης του άλλου  απ όποια χώρα κι αν προέρχεται και τη συνειδητοποίηση ότι όλοι οι πολιτισμοί είναι ένα κομματάκι στο τεράστιο παζλ του παγκόσμιου πολιτισμού κι ότι δεν  είμαστε πολίτες μόνο της χώρα μας αλλά κι ενός μεγαλύτερου κόσμου.

Ανοίξαμε το έργο στην τοπική κοινωνία και δώσαμε την ευκαιρία σε γονείς και κηδεμόνες να συμμετάσχουν και να απολαύσουν μαζί μας  διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες και πιστεύουμε ότι αυτό το έργο βοήθησε να αλλάξει τη συμπεριφορά των μαθητών, της οικογένειάς τους αλλά και της τοπικής κοινότητας προς τον πολιτισμό και την παράδοσή μας και ενίσχυσε την εθνική και ευρωπαϊκή μας ταυτότητα

Ο ρόλος της διατήρησης και της μετάδοσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στις νεότερες γενιές είναι επομένως πρωταρχική ευθύνη του σχολείου, να ενσωματώσει τη διδασκαλία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στην εκπαιδευτική διαδικασία, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο όπου διαμορφώνονται οι χαρακτήρες και τα στάδια της ζωής.

Η ποικιλία των θεμάτων της μητρικής κουλτούρας δίνει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν γλωσσικό, πολιτιστικό, διαπολιτισμικό, καλλιτεχνικό, αισθητικό και ιστορικό υλικό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι προσφέρει στα παιδιά ένα συναρπαστικό ταξίδι στον φανταστικό κόσμο του παρελθόντος!

        

Η πολιτιστική κληρονομιά στο Νηπιαγωγείο, ως το πρώτο βήμα της συστηματικής εκπαίδευσης των παιδιών, συμβάλλει στη διαμόρφωση χαρακτήρων και στην προετοιμασία  ευαίσθητων πολιτών, που γνωρίζοντας το παρελθόν, την ιστορία και τον πολιτισμό τους, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον, για  κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη κι ευημερία του τόπου διαβίωσής τους και της Ευρώπης γενικότερα.Ο πολιτιστικός εμπλουτισμός των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι απαραίτητος , επειδή οι εμπειρίες που προσφέρει μπορούν να ασκήσουν πραγματική επιρροή στη ζωή των μικρών  παιδιών σήμερα, στο μέλλον και βασικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Η αξία της πολιτιστικής Εκπαίδευσης σε αυτή την ηλικία είναι ανεκτίμητη, αφού τότε χτίζονται  συνήθειες και συμπεριφορές και μορφοποιούνται χαρακτήρες και οικοδομείται ο τρόπος σκέψης των μικρών παιδιών.Η επαφή με τον πολιτισμό ενθαρρύνει τα παιδιά να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να γνωρίσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά και να καλλιεργήσουν την πολιτιστική τους συνείδηση.Κι όσο πιο σύντομα θα αρχίσει αυτή η καλλιέργεια στα μικρά παιδιά, τόσο πιο βαθιά θα ενσωματωθεί μέσα τους.Μέσω της πολιτιστικής εκπαίδευσης τα παιδιά μπορούν να έχουν εμπειρία από διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που ενώνουν ανθρώπους και χτίζουν γέφυρες ειρήνης και φιλίας.

     

Το έργο συνέβαλε στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης και στην προετοιμασία του Ευρωπαίου πολίτη του αύριο, ο οποίος σέβεται την παράδοση, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες της ζωής, προετοιμάζοντας τον να είναι σε θέση να αναλάβει  δράση και να πάρει σωστές αποφάσεις για ένα καλύτερο αύριο.Η εμπειρία συνεργασίας με άλλους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς μπορεί να αλλάξει τη στάση μας και την αντίληψή μας  για το τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας , δημιουργεί  πιο υπεύθυνη συμπεριφορά και εμπλουτίζει όλους τους συμμετέχοντες με  γνώσεις κι  εμπειρία δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς

Η ζωή μας και το μέλλον μας εξαρτάται από το παρελθόν μας.

Η δημοσίευσή του κειμένου εντάσσεται στις δραστηριότητες διάχυσης  που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδίου .

Επιμέλεια άρθρου : Άννα Μαγκιώση