Δημοσιοποίηση της επιλογής 30 Διαδικτυακών Κριτών του 2ου Πανελλήνιου Διαδικτυακού Σχολικού Διαγωνισμού ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Δημοσιοποίηση της επιλογής 30 Διαδικτυακών Κριτών του 2ου Πανελλήνιου Διαδικτυακού Σχολικού Διαγωνισμού ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ
Αγαπητοί φίλοι.
σύμφωνα με τη προκήρυξη του 2ου Πανελλήνιου Διαδικτυακού Σχολικού Διαγωνισμού ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (περιόδου 2009-2010)  και στα πλαίσια της διαφάνειας που τον διέπει. ανακοινώνονται τα ονόματα των 30 Διαδικτυακών Κριτών. που επιλέχτηκαν μετά από εθελοντική ανταπόκρισή τους στη δημόσια διαδικτυακή πρόσκληση. από 15 Δεκεμβρίου 2009 ως σήμερα.
  
Κριτήρια της επιλογής ήταν η εκπαιδευτική ιδιότητα. τα αυξημένα επιστημονικά προσόντα. η γνώση των αντικειμένων του διαγωνισμού καθώς κι ο χρόνος υποβολής της αίτησης (σειρά προτεραιότητας).
 
Απομένει η επιλογή και 10 αναπληρωτών τους – και για αυτό το λόγο θα εξεταστούν και οι νέες αιτήσεις για εθελοντές κριτές.  που θα υποβληθούν μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2010.
Οι Διαδικτυακοί Κριτές θα επισκεφτούν τα websites των διαγωνιζόμενων. από 15 Ιουνίου 2010 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 και θα συμπληρώσουν το τυποποιημένο δελτίο κρίσης τους (με 10 συγκεκριμένα κριτήρια). Ως την 1η Οκτωβρίου 2010 θα πρέπει να έχουν επιστρέψει στην Οργανωτική Επιτροπή τα δελτία κρίσης για όλα τα websites.
    
Στην πράξη. οι ίδιοι οι συνδιαγωνιζόμενοι (αξιολογούμενοι μεταξύ τους) και οι Διαδικτυακοί Κριτές. θα αναδείξουν το σύνολο των νικητών του διαγωνισμού.