Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas – Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής World Robot Olympiad (W.R.O.)ΤΜ – σχ. έτ. 2019-2020

Απαντώντας στo από 14-10-2019 έγγραφο του Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas, για έγκριση μαθητικών διαγωνισμών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020 και τα συμπληρωματικά συνημμένα σε αυτό, που αφορά σε έγκριση του «Πανελλήνιου Μαθητικού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas – Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής World Robot Olympiad (W.R.O.)ΤΜ», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 51/12-12-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού, για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. σχολικού έτους 2019-2020.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την προστιθέμενη παιδαγωγική αξία που έχει ο διαγωνισμός ως προς την προώθηση της κατανόησης πτυχών των φυσικών επιστημών, της υπολογιστικής και αλγοριθμικής σκέψης μαθητών/τριών όλων των ηλικιών, στόχοι που επιδιώκονται και προτείνονται τόσο στα Προγράμματα Σπουδών όσο και στις Οδηγίες Διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
  2.  ότι η προετοιμασία για τον διαγωνισμό θα γίνεται εκτός διδακτικών ωρών από εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετέχουν,
  3. ότι η WRO Hellas αναλαμβάνει να προμηθεύσει δωρεάν εξοπλισμό σε έναν αριθμό δημοσίων σχολείων και εργάζεται εντατικά για την ανεύρεση χορηγών που θα κάνουν δυνατή την εξασφάλιση δωρεάν εξοπλισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής για όσο το δυνατόν περισσότερα δημόσια σχολεία,
  4. ότι η συμμετοχή στους εν λόγω διαγωνισμούς είναι προαιρετική, και με την προϋπόθεση οι οργανωτές να δημοσιοποιήσουν προς το Ι.Ε.Π. τον απολογισμό, καθώς και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια των Διαγωνισμών.

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas (Λ. Μεσογείων 446, 153 42 Αγία Παρασκευή, Αθήνα, τηλ. 2106777290, email: info[at]wrohellas.gr και wrohellas14[at]gmail.com και στην ιστοσελίδα: http://wrohellas.gr ).

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.