Τί είναι το patch cord;

Το patch cord είναι ένα καλώδιο UTP μικρού μήκους(1-10μ), το οποίο τερματίζει σε βίσματα RJ-45 και χρησιμοποιείται για την σύνδεση δικτυακών συσκευών.

Ανάλογα με τον τερματσμό των ζευγών στα βίσματα RJ-45, διακρίνουμε 2 τύπους:

  • Το (straight) patch cord
    Έναι το πιο συνηθισμένο και χρησιμοποιείται για την σύνδεση PC με παροχή δικτύου, patch panel με hub, router με NETMOD.
  • To crossover patch cord
    Χρησιμοποιείται κυρίως για την συνδεση ομοίων συσκευών (PC με PC, hub me hub, router με router)

Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος συνδεσμολογίας των 2 τύπων patch cord.

7_5_1.jpg

7_5_2.jpg