Τι είναι το καλώδιο UTP;

Το καλώδιο που χρησιμοποιείται για την καλωδίωση του σχολείου ονομάζεται UTP (Unshielded Twisted Pair), 4 ζευγών, cat5. Αποτελείται από 8 καλώδια (4 συνεστραμμένα ζεύγη). Όταν χρησιμοποιείται σε δίκτυα Ethernet, το μήκος του μπορεί να φτάνει τα 90μ και επιτρέπει ταχύτητες μέχρι 100Mbit/sec