Τι είναι το Hub;

Το hub είναι ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός που υλοποιεί το δίκτυο Ethernet και επιτρέπει σε μια ομάδα H/Y να επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπάρχουν hub 4,8,16, ή 24 θέσεων που επιτρέπουν την διασύνδεση αντίστοιχου αριθμού Η/Υ.

Μπορεί να επιτευχεί αύξηση του αριθμού των διασυνδεδεμένων Η/Υ, αν συνδεθούν 2 hub μεταξύ τους με χρήση patch cord:

  • Με χρήση ενός crossover patch cord, που συνδέει 2 οποιεσδήποτε θέσεις των 2 hub.
  • Με χρήση straight patch cord (προτιμότερη λύση) που συνδέει μια οποιαδήποτε θύρα του ενός hub με την θύρα uplink του άλλου hub.

H θύρα uplink μπορεί να αποτελείται από 1 ή 2 πριζακια RJ-45. Στην πρώτη περίπτωση συνοδεύεται από ένα διακόπτη ο οποίος θα πρέπει να τίθεται στην θέση uplink. Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πριζάκι με την ένδειξη uplink.