Τί είναι το patch panel;

To patch panel είναι το σημείο τερματισμού της δικτυακής καλωδίωσης που ξεκινάει από στις παροχές δικτύου (πριζάκια) που έχουν εγκατασταθεί στη σχολική μονάδα. Το patch panel συνήθως έχει 16 θέσεις RJ-45, αλλά μόνο οι 3 ή 6 πρώτες θέσεις είναι ενεργοποιημένες.

Αν ένα PC έχει συνδεθεί με ένα πριζάκι, η αντίστοιχη θέση στο patch panel θα πρέπει να συνδέεται με ένα patch cord με μία ελεύθερη πόρτα του hub. Η αντίστοιχη ένδειξη link του hub θα πρέπει να είναι αναμμένη (άν το PC είναι σε λειτουργία).