Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες : https://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/

Αναλυτικά η προκήρυξη : http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/wp-content/uploads/2020/04/Prosklisi_PMS_EduTech_2020-21_FN.pdf

Δείτε αναλυτικότερα: ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ-FN