Πρόσκληση Erasmus + e-PREP

Πρόσκληση Erasmus + "ePREP" : Μελέτη αναγκών Εκπαιδευτικών , Μαθητών, Γονέων  για την προετοιμασία των μαθητών στο νέο Εκπαιδευτικό περιβάλλον

Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί, Μαθητές και  Γονείς σας καλούμε να συμμετάσχετε στην Μελέτη αναγκών Εκπαιδευτικών , Μαθητών, Γονέων  για την προετοιμασία των μαθητών στο νέο Εκπαιδευτικό περιβάλλον, που διεξάγεται το Σεπτέμβριο 2021 σε 6 χώρες στα πλαίσια του έργου ePREP.

Το e-Prep είναι ένα σημαντικό έργο ERASMUS + που υλοποιείται  με  τη συμμετοχή 10 εταίρων από 6 χώρες. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας (Τμήμα ΗΥ και Πληροφορικής) συμμετέχει στο έργο που σκοπό έχει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προετοιμάζει όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση (μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς) στο να δημιουργούν και να βελτιώνουν τις γνώσεις τους στη συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία μάθησης, και να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες εκπαίδευσης που δίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το e-Prep στοχεύει να υποστηρίξει την ηλεκτρονική προετοιμασία ολόκληρου του e-μαθητή για τη νέα εποχή, μετα -COVID-19, η οποία  συνεχίζεται και πιθανότατα θα συνεχίσει να διαμορφώνει τη ζωή μας στο εγγύς μέλλον επίσης. Το e-Prep αναγνωρίζει επίσης το γεγονός ότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι δια βίου μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να μαθαίνουν ενώ διδάσκουν επίσης.

Έννοιες που εμφανίστηκαν πρόσφατα θα παραμείνουν στην μεταCOVID εποχή (όπως distance learning, hybrid learning, flipped learning κλπ). Νέες ανάγκες έχουν διαμορφωθεί όπως η οργάνωση από έναν καθηγητή ενός διαδικτυακού μαθήματος, η υποστήριξη ενός μαθητή από τον γονέα του σε τηλεκπαίδευση, η διαφύλαξη ενός μαθητή από διαδικτυακό εθισμό, η διαχείριση του χρόνου ενός μαθητή μπροστά στην οθόνη.

Νέες δυνατότητες αναδύονται όπως η συμμετοχή σε  εκπαιδευτικά προγράμματα σε πανεπιστήμια εκτός της χώρας διαμονής, που απαιτούν προσεκτικές κινήσεις και γνώσεις για την σωστή επιλογή. Μαθητές που βρίσκονται σε άλλη χώρα από την μητρική τους πρέπει να μπορούν να σχεδιάζουν την εκπαιδευτική τους πορεία με βάση τους κανόνες της χώρας διαμονής. Οι σημερινοί μαθητές και φοιτητές είναι πιθανόν να μετακινηθούν για σύντομες σπουδές σε μια άλλη χώρα και αυτό δημιουργεί νέες ανάγκες για την προετοιμασία τους. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποστηρίξουν μαθητές από άλλες χώρες που για μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα συμμετέχουν ως εκπαιδευόμενοι στο  Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Το e-Prep δίνει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη της κατάλληλης ηλεκτρονικής προετοιμασίας των γονέων για την ηλεκτρονική τους ετοιμότητα σε αυτό το νέο "στυλ μάθησης/κατάρτισης". ιδιαίτερα οι μητέρες, οι οποίες είναι συνήθως υπεύθυνες για τον συντονισμό και την υποστήριξη  της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης των μαθητών.

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω σε πρώτη φάση εκπονείται μελέτη για τη διερεύνηση των αναγκών μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων  σε 6 χώρες. Ζητούμε τη συμμετοχή σας  και τη βοήθεια σας.

Σας στέλνουμε συνδέσμους για τρία ερωτηματολόγια : για Εκπαιδευτικούς, Μαθητές και Γονείς. Τα ερωτηματολόγια πρέπει να απαντηθούν έως την Τετάρτη  29/9/21.

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς να μας απαντήσουν στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται εδώhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXXEg2077HcFD1TIldHkm8WK2Cspk6UlwmkhBdZeqP0TyISQ/viewform .

Παρακαλούμε τους γονείς μαθητών , να συμμετάσχουν στη μελέτη και να απαντήσουν στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται εδώ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp8SCmC0NnJK8CW-rvNKoqOVPetloh5t-6ISlKoH6flf3XfA/viewform .

Τέλος οι μαθητές παρακαλούνται να απαντήσουν το ανώνυμο ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen9vGpG_1YeVdKrPRMVa5dXJqedC7auk8P31j6lOIruX9jFQ/viewform.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, να έχουμε τις απαντήσεις σας το συντομότερο δυνατό, έως την Τετάρτη 29/9/21.

Σας ευχαριστούμε  για τη βοήθειάς σας.

Ερευνητική ομάδα ePrep του  Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής

Πανεπιστημίου Πατρών