Πρόσκληση Στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής