Εrasmus+: προϊόντα προς ελεύθερη χρήση

 Μια ομάδα καθηγητών από σχολεία πέντε Ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα, Σλοβακία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία) συνεργάζονται  για δεύτερη χρονιά στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: “Media Education: From passive consumers to Active creators". Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να δημιουργήσουμε  έτοιμο υλικό και σχέδια  μαθημάτων για την εκπαίδευση στην πράξη (hands on approach) των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης στα Μέσα (Media Education).

Η ιστοσελίδα μας “The European Media Education” http://www.europeanmediaeducationlab.com/

έχει δημιουργηθεί για να παρέχει έτοιμο ελεύθερο υλικό όχι μόνο στους διδάσκοντες για τα Μέσα, αλλά επίσης (και κυρίως) στους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, ως κίνητρο για να εντάξουν τη διδασκαλία για τα Μέσα στο δικό τους μάθημα. Σκοπός μας είναι να στηρίξουμε το εν λόγω θέμα, το οποίο συχνά παραγκωνίζεται (παρά τη σπουδαιότητά του), στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις χώρες μας. 

Ένα  μεγάλο μέρος της δουλειάς μας έχει δημοσιευθεί και μπορεί να διαμοιρασθεί με άλλους εκπαιδευτικούς.

Θα παρακαλούσαμε να συμβάλλετε στη διάδοσή του, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και να κάνουν ελεύθερη χρήση του υλικού μας προς όφελος των δικών τους μαθητών.