Σχολικός μαθητικός διαγωνισμός «Προστασία από το παθητικό κάπνισμα»

Ο Σύλλογος «Ακαπνίστας» στο πλαίσιο της δράσης του για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα πρόληψης και περιορισμού του καπνίσματος πραγματοποιεί Σχολικό διαγωνισμό με θέμα «Προστασία από το παθητικό κάπνισμα»:

Ένας πρωτότυπος σχολικός διαγωνισμός για τις τάξεις Ε' και ΣΤ' του Δημοτικού, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Τα παιδιά σχεδιάζουν δράσεις, και προτείνουν τρόπους, ώστε να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην υγεία τους. Ο διαγωνισμός που διοργανώνεται από τους “Ακαπνίστας” και φέρει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, για όλη την Περιφέρεια Κρήτης, έχει στόχο να κινητοποιήσει τα παιδιά να αναλαμβάνουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμαθητών τους(αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντός τους) σχετικέ με τους κινδύνους από το παθητικό κάπνισμα και να δραστηριοποιηθούν ώστε να απαιτούν ευγενικά και με επιχειρήματα το δικαίωμά τους στον καθαρό αέρα και στην υγεία τους.​

Ο διαγωνισμός έχει την έγκριση από το Υπουργείου Παιδείας: Αριθ. Πρωτ.: Φ10α/144829/Δ4

Προθεσμία υποβολής των φακέλων συμμετοχής: 23 Μαΐου 2021.

Για όποιες διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό, τα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με τον Σύλλογο «Ακαπνίστας» στην διεύθυνση akapnistas@gmail.com

Όλες οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού, οι όροι και η έγκριση του υπουργείου υπάρχουν αναλυτικά (και σε εκτυπώσιμη μορφή) στις ιστοσελίδες μας:https://www.akapnistas.gr/  και  https://akapnistas.blogspot.com/ και ειδικότερα στην σελίδα του διαγωνισμού.

Δελτίο τύπου: 2020-12-15-δελτίο τύπου-διαγωνισμός-παθητικό  και Δελτίο_τύπου_ΑΚΑΠΝΙΣΤΑΣ