Συμμετοχή στην εκστρατεία “Global Action Days”

Οι senior & Junior Ambassadors του προγράμματος EPAS του Αριστοτελείου Κολλεγίου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του  οργανισμού FEE/Foundation for Environmental Education Foundation for Environmental Education, που συνεργάζεται με την UNESCO, και συμμετέχουν στην  εκστρατεία με τίτλο “Global Action Days” στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Η senior Ambassador Παπαστεργίου Πολυξένη σε συνεργασία με τους συμμαθητές της ερεύνησαν και κατέγραψαν ακραία καιρικά φαινόμενα που επηρέασαν τη χώρα τους τα τελευταία 3 χρόνια. Βρήκαν φωτογραφίες και έφτιαξαν ένα ημερολόγιο αυτών των γεγονότων και εξέτασαν: στην ημερομηνία εμφάνισης της κακοκαιρίας, τις περιοχές που επηρεάστηκαν, τα θύματα που υπήρχαν και τον τρόπο εκδήλωσής τους.

H δράση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 10-20 Μαρτίου 2024 κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών.

The senior and junior Ambassadors of the EPAS program of Aristotle College responded to the call of the FEE/Foundation for Environmental Education, an organization collaborating with UNESCO, and are participating in the "Global Action Days" campaign as part of addressing climate change. Senior Ambassador Polyxeni Papastergiou, in collaboration with her classmates, researched and documented extreme weather events that have affected their country over the past 3 years. They found photos and created a calendar of these events and examined: the date of occurrence of the severe weather, the areas affected, the casualties, and their manifestations.  #MyActionsMatter #GlobalActionDays #GreeningEducation"