ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επικαιροποιημένες οδηγίες 6/4/2022

 sch  cti logo

 

       

6 Απριλίου 2022

Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι, αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

 Σε συνέχεια των οδηγιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου σχετικά με το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που σας γνωστοποιήσαμε στις 26 Φεβρουαρίου 2022 σας ενημερώνουμε με παρακάτω επικαιροποιημένες οδηγίες, καθώς για  λόγους της απρόσκοπτης υλοποίησης του έργου και κατόπιν νέων οδηγιών του ΥΨΔ, τροποποιήθηκε η Οδηγία 2, που αφορά στην επιλογή του σημείου τοποθέτησης του ικριώματος του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Η Οδηγία 1 παραμένει ως έχει.

ΟΔΗΓΙΑ 1

Σχετικά με το ερωτηματολόγιο που απευθύνει ο Ανάδοχος οφείλετε να απαντήσετε μόνο στα σημεία που αφορούν την τηλεφωνία, την εσωτερική καλωδίωση, τον αριθμό και την ταχύτητα των κύριων και εφεδρικών συνδέσεων και την ύπαρξη ή όχι δικτύου WiFi. Οι υπόλοιπες εξειδικευμένες ερωτήσεις για τις ρυθμίσεις του εσωτερικού δικτύου (IP, Firewall κλπ) δεν αφορούν τις μονάδες του ΠΣΔ, καθώς η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα συνεχίσει να παρέχεται από το ΠΣΔ. Στα πλαίσια όμως της καλής συνεργασίας με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και καθώς ερωτήματα αφορούν στην γενική παραμετροποίηση των υπηρεσιών του σχολείου, παρακαλούμε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντηθούν όσα το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

ΟΔΗΓΙΑ 2 (επικαιροποιημένη από 6/4/2022)

Η επιλογή του σημείου τοποθέτησης του ικριώματος του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα:
1. Το ικρίωμα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα τοποθετηθεί πλησίον της θέσης που τερματίζει η υπάρχουσα γραμμή του ΠΣΔ (υφιστάμενο ικρίωμα), εφόσον ο χώρος που θα φιλοξενήσει τα ανωτέρω δύο ικριώματα γειτνιάζει του χώρου που ευρίσκονται οι θέσεις εργασίας δομημένης καλωδίωσης και η μεταξύ τους απόσταση καλωδίωσης (ικρίωμα-θέσεις εργασίας) είναι έως 30 μέτρα.

2. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση, η τοποθέτηση του νέου ικριώματος θα πραγματοποιηθεί σε χώρο που θα προτείνει ο ανάδοχος (για παράδειγμα στο γραφείο Διευθυντή/καθηγητών) κατόπιν όμως συνεννόησης και σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή του σχολείου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της μονάδας και είναι σε θέση να λάβει υπόψη του και άλλους παράγοντες που μπορούν να επιτρέπουν ή να αποτρέπουν την τοποθέτηση του στο προτεινόμενο σημείο.

Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή της καλωδίωσης, ανάμεσα στα δύο ικριώματα δεν θα βαρύνει τις σχολικές μονάδες, αλλά θα καλυφθεί στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

H υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (helpdesk) του ΠΣΔ είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να διευκρινίσει θέματα που απασχολούν τη μονάδα, καθώς και να συνεπικουρήσει στη συνεργασία της μονάδας με την ΚτΠ ΑΕ και του Αναδόχους του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση,
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
--------------------------------------------------------------------
Υπηρεσία Υποστήριξης χρηστών
Δικτυακός τόπος και στοιχεία επικοινωνίας: www.sch.gr/helpdesk
Υποβολή αιτήματος: helpdesk.sch.gr