Τα δικαιώματα του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο

Σε εφαρμογή ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας και σε συνεργασία με τη Συνήγορο του Παιδιού σας καλούμε σε επιμορφώσεις με γενικό θέμα «Τα δικαιώματα του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο». Θα πραγματοποιηθούν δύο επιμορφώσεις διαδικτυακά.
Η εκδήλωση για τους Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 και για να συμμετάσχετε πρέπει να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/y2pg3868

Η εκδήλωση για τους Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 και για να συμμετάσχετε πρέπει να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/y5nwlkeh

Το πρόγραμμα των δύο εκδηλώσεων είναι το ακόλουθο:

Οι επιμορφώσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος webex event στο οποίο η κάμερα και το μικρόφωνο θα ανοίγουν μετά από αίτημα για κατάθεση ερώτησης. Κατά την είσοδο πρέπει να γράψετε τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση που ζητηθεί κωδικός πρόσβασης (password) για τη συμμετοχή στην επιμόρφωση συμπληρώστε (στην αγγλική γλώσσα): PEKES . Στην περίπτωση που ζητηθεί ο αριθμός του Event είναι: α) για την επιμόρφωση της πρωτοβάθμιας 1240801533 και β) για την επιμόρφωση της δευτεροβάθμιας 1242392165.

Και οι δύο εκδηλώσεις θα προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο από το σχολικό δίκτυο από τις ιστοσελίδες: α) για την εκδήλωση της πρωτοβάθμιας https://video.sch.gr/live/show/272 και, β) για την εκδήλωση της δευτεροβάθμιας https://video.sch.gr/live/show/273 . Αν κάποιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει την εκδήλωση μέσω ζωντανής ροής μπορεί να το κάνει χωρίς άλλες ταυτοποιήσεις. Σημειώνουμε πως η εκδήλωση θα μαγνητοσκοπηθεί ώστε να είναι διαθέσιμη προς παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο http://video.sch.gr.
Τα ερωτήματά σας μπορούν να κατατεθούν τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.gle/V6jJPcyfmHAn9n759 όπου μπορείτε να καταθέσετε δύο ερωτήματα. Ερωτήματα, φυσικά, μπορούν να κατατεθούν και στην πλατφόρμα του webex. Σημειώνουμε πως για τα ερωτήματα που θα κατατεθούν πριν την εκδήλωση θα καταβληθεί προσπάθεια να απαντηθούν κατά τη διάρκειά της.
Παρακαλούμε με τη φροντίδα των Διευθυντριών / Διευθυντών των σχολικών μονάδων να σταλεί η πρόσκληση σε όλες / όλους τις / τους Εκπαιδευτικούς.