Πρόσκληση συμμετοχής στο Καλοκαιρινό Σχολείο με τίτλο «Παίζοντας με τα Πρωτόνια 2020»

Σας ενημερώνουμε ότι τα πειράματα CMS, ATLAS και ALICE στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN), με τη συνεργασία του Perimeter Institute και την υποστήριξη των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών Research Infrastructure for Citizens in Europe (REINFORCE) και FRONTIERS διοργανώνουν Καλοκαιρινό Σχολείο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας με τίτλο «Παίζοντας με τα Πρωτόνια 2020».

Το Καλοκαιρινό Σχολείο θα παρακολουθήσουν, κατόπιν επιλογής, δέκα (10) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα. Το Καλοκαιρινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί από την 24η έως την 28η Αυγούστου 2020 στις εγκαταστάσεις  του CERN, στη Γενεύη της Ελβετίας.

Στόχοι του Καλοκαιρινού Σχολείου

  • H εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία στο CERN, το μεγαλύτερο εργαστήριο σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο.
  • Η έμπνευση και παρακίνηση των συμμετεχόντων να μεταφέρουν τον διερευνητικό τρόπο σκέψης, την κουλτούρα διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας και το θετικό κοινωνικό πρόσημο του CERN στους μαθητές, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως πρότυπα και πολλαπλασιαστικοί παράγοντες στην εκπαιδευτική κοινότητα και ευρύτερα στην κοινωνία.
  • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πρωτότυπων και συμμετοχικών εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την ενίσχυση του επιστημονικού κεφαλαίου των μαθητών και των οικογενειών τους και ειδικότερα εκείνων που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στην Ελλάδα.
  • Την ανάδειξη του ρόλου του Ελληνικού Σχολείου στη μεταφορά γνώσης και στη διάδοση της επιστημονικής έρευνας.
  • Την εξοικείωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων με την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (ΥΕΚ) και την επιστήμη των πολιτών.

 

Δομή του Καλοκαιρινού Σχολείου

  • Διαλέξεις και Q&As από μέλη της επιστημονικής κοινότητας του CERN.
  • Επισκέψεις σε πειραματικές εγκαταστάσεις του CERN.
  • Βιωματικά εργαστήρια και ομάδες εργασίας σχεδιασμού πρωτότυπων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών διάδοσης της επιστήμης.

Τα παραπάνω θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 09:00 έως τις 18:00.

 

Παροχές του Καλοκαιρινού Σχολείου στους Συμμετέχοντες

Δωρεάν αεροπορική μετακίνηση προς και από τη Γενεύη, διατροφή και διαμονή στους ξενώνες του CERN σε μονόκλινα δωμάτια, με την υποστήριξη των πρωτοβουλιών REINFORCE και FRONTIERS.

 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το Καλοκαιρινό Σχολείο απευθύνεται σε όλους τους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη δημόσια και ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά και σε αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και είναι δάσκαλοι (ΠΕ70) ή καθηγητές θετικών επιστημών (ΠΕ19 ή ΠΕ20). Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Καλοκαιρινό Σχολείο περιγράφονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης.

 Αιτήσεις και Προθεσμίες

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Καλοκαιρινό Σχολείο γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας http://cern.ch/go/nX99

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να διαβάσουν προσεχτικά τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Καλοκαιρινό Σχολείο πριν την συμπλήρωση της αίτησής τους. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τα μεσάνυχτα (Ώρα Ανατολικής Ευρώπης) της 29ης Φεβρουαρίου 2020.

 Διαδικασία Επιλογής και Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων

Η επιλογή των δέκα (10) συμμετεχόντων στο Καλοκαιρινό Σχολείο θα γίνει σε δύο (2) στάδια:

  1. Προεπιλογή είκοσι (20) υποψηφίων με βάση τις αιτήσεις συμμετοχής.
  2. Επιλογή των δέκα (10) συμμετεχόντων με βάση διαδικτυακές συνεντεύξεις από επιστημονική επιτροπή του CERN.

Στη διαδικασία επιλογής θα συμπεριληφθεί το κριτήριο ποσόστωσης στον αριθμό γυναικών (ελάχιστο 30%, όπως ορίζει ο νόμος). Θα συνεκτιμηθεί επίσης η γνώση της αγγλικής γλώσσας (ελάχιστο επίπεδο: Β2).

Τα αποτελέσματα επιλογής θα γνωστοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους δέκα (10) συμμετέχοντες την 20η Μαρτίου 2020.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protons-info@cern.ch

Δείτε το Δελτίο Τύπου