Τι είναι η Διεύθυνση ιστοσελίδων (URL);

Η διεύθυνση ιστοσελίδων (URL) είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιείται για την επίσκεψη των ιστοσελίδων από τα προγράμματα φυλλομετρητών (web browsers), Internet Explorer, Netscape.