Τι είναι ο Διακομιστής Δημοσίευσης Ιστοσελίδων ( Διακομιστής web);

Είναι ο διακομιστής (server) για την δημοσίευση των σελίδων. Γενικά είναι διαφορετικός ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη και την Γεωγραφική Περιοχή.