Βελτιώσεις στην υπηρεσία Σχολικών περιοδικών schoolpress.sch.gr

Η υπηρεσία "Ηλ. σχολικά περιοδικά" του ΠΣΔ  schoolpress.sch.gr λειτουργεί πλέον με το πρωτόκολλο HTTPS ενώ έχει μεταφερθεί και σε νέα υποδομή για βελτίωση της ταχύτητας της.

Παράλληλα προστέθηκαν σε αυτή και οι εξής νέες λειτουργικότητες:

 1. Κατά την δημιουργία νέου περιοδικού, προστέθηκε η δυνατότητα καθορισμού του σχολείου που αφορά όταν ο δημιουργός του υπηρετεί σε περισσότερα από ένα σχολεία.
 2. Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε άρθρo (oembed) με απλή αντιγραφή επικόλληση και από άλλους ιστοτόπους όπως:
  • slide.ly,
  • padlet.com
  • e-me.edu.gr
  • emaze.com
  • trinket.io
  • video.sch.gr
  • mmpres.sch.gr
  • κ.α.
 3.  Δυνατότητα αναζήτησης περιοδικών σύμφωνα με τον τύπο του σχολείο ή την ειδικότητα του δημιουργού τους ή/και σύμφωνα με τον νομό που ανήκει. Διαθέσιμο μέσω της επιλογής «Περιοδικά & Εφημερίδες» του οριζόντιου μενού της αρχικής σελίδας. Απευθείας σύνδεσμος: https://schoolpress.sch.gr/latest/