Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου – Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2024-2025. Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00
υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

mail@gym-mous-komot.rod.sch.gr

ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής
στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής.
Αν δεν συντρέχει η απαιτούμενη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων για την συμμετοχή στις εν
θέματι εξετάσεις δεν δύναται να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α σε αυτές, παρά μόνο αν
προσκομισθεί δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική
δικαστική απόφαση) που το επιτρέπει.

https://www.youtube.com/watch?v=LloNRCV4Fcw