6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πληροφορικής. Πορταριά 2003

Το Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς διοργανώνει το 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πληροφορικής. Πορταριά 2003. Όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις. κεντρικό θέμα είναι: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Οι επιμέρους θεματικές ενότητες του συμποσίου είναι οι: Εκπαιδευτικό Λογισμικό – Προδιαγραφές Λογισμικού – Η εφαρμογή της πληροφορικής σε εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών – Αποτελέσματα από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των Η/Υ σε ελληνικά σχολεία - Καινοτόμες δράσεις κλπ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του συμποσίου ορίζεται η 28 και 29 – 06 – 2003. Στις επόμενες μέρες θα βγει ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες του συμποσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο