Κατοικία- Οικιακή Τεχνολογία- Περιβάλλον: Προτάσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής

Στις 13 Μαρτίου 2004 . ημέρα Σάββατο. θα πραγματοποιηθεί στη Πάτρα. στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης. πλατεία Γεωργίου Α΄. επιμορφωτική συνάντηση-ημερίδα με θέμα :Κατοικία- Οικιακή Τεχνολογία- Περιβάλλον: Προτάσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Στις 13 Μαρτίου 2004  . ημέρα Σάββατο. θα πραγματοποιηθεί στη Πάτρα. στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης. πλατεία Γεωργίου Α΄. επιμορφωτική συνάντηση-ημερίδα με θέμα : Κατοικία- Οικιακή Τεχνολογία- Περιβάλλον: Προτάσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής.


Η συνάντηση έχει οργανωθεί από την Σχολική Σύμβουλο  Καθηγητών Οικιακής Οικονομίας Δ/θμιας Εκπαίδευσης   Κροκίδη Ευαγγελία με τη συνεργασία του Σχολικού Συμβούλου Φυσικών κ. Καραγιάννη Γρηγόρη και την συμμετοχή και συνεργασία του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Η συνάντηση αυτή θα απευθύνεται στους καθηγητές Οικιακής Οικονομίας. στους Φυσικούς . σε καθηγητές που ασχολούνται με το περιβάλλον και σε όλους τους ενεργούς  πολίτες που ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους.

Περισσότερεσ πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δελτίο τύπου