Υλοποίηση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου από το έργο «Ασκοί του Αιόλου»

Σήμερα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει υπηρεσίες σε 561 σχολικές και διοικητικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Βρίσκονται σε λειτουργία 27 από τους 29 κόμβους ενώ στο τελικό στάδιο της εγκατάστασης οι κόμβοι σε Χίο και Σάμο.

Βρίσκονται σε λειτουργία το δίκτυο διαχείρισης σε 27 από τους 29 κόμβους ενώ στο τελικό στάδιο της εγκατάστασης οι κόμβοι σε Χίο και Σάμο. Δίκτυο Διαχείρισης Το Δίκτυο Διαχείρισης περιλαμβάνει δύο κόμβους οι οποίοι βρίσκονται σε κανονική λειτουργία.

Κόμβος του Network Operation Center (NOC) στις εγκαταστάσεις του ITY (Πανεπιστημιούπολη Ρίου)Κόμβος της ΔΣΔΕ στις εγκαταστάσεις του ΥΠΕΠΘ (Ερμού) Δίκτυο Διανομής Σε λειτουργία οι Κόμβοι στις πόλεις ΑΘΗΝΑ. ΚΟΡΙΝΘΟ. ΣΥΡΟ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΠΟΛΥΓΥΡΟ. ΣΕΡΡΕΣ. ΕΔΕΣΣΑ. ΚΟΖΑΝΗ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ. ΠΑΤΡΑ. ΤΡΙΠΟΛΗ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ. ΑΓΡΙΝΙΟ. ΛΑΡΙΣΑ. ΒΟΛΟΣ. ΛΑΜΙΑ. ΤΡΙΚΑΛΑ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΡΕΘΥΜΝΟ. ΧΑΝΙΑ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ. ΑΡΤΑ. ΞΑΝΘΗ. ΚΟΜΟΤΗΝΗ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΜΥΤΙΛΗΝΗ. ΡΟΔΟ Επίσης υπάρχουν ακόμα δύο (2) εγκατεστημένοι Κόμβοι χωρίς σύνδεση στο δίκτυο στην ΧΙΟ και .ΣΑΜΟ. Τα διασυνδεδεμένα Σχολικά Εργαστήρια που υπάρχουν σε αυτές περιοχές από το έργο ʽΟδυσσέαςʼ θα μεταβούν στην νέα υποδομή όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες. Δίκτυο Πρόσβασης Με το Δίκτυο Πρόσβασης διασυνδέονται τα Σχολικά Εργαστήρια (Σ/Ε) και οι Διευθύνσεις/Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΔΕ) που έχουν επιλεχθεί στα πλαίσια του έργου.

Η διασύνδεση αυτή γίνεται με την εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού (δρομολογητής. modem) και την διασύνδεσή του με κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα (Σταθερό αναλογικό κύκλωμα. ή ISDN-BRI. ή Απλό Τηλεφωνικό). Επίσης. δίνεται δυνατότητα για πρόσβαση στο Δίκτυο και σε σχολεία και ΔΙΔΕ που δεν εντάσσονται στην ενέργεια ʽΟδύσσειαʼ με σκοπό την σταδιακή και αρμονικότερη μετάβασή τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Για αυτά ανοίγονται λογαριασμοί για πρόσβαση στο Δίκτυο και παρέχονται υπηρεσίες WWW. Proxy. Mail. Domain. και Web Ηosting. Τα τηλεπικοινωνιακά τέλη των σχολείων αυτών δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του έργου. Αυτή την στιγμή παρέχεται σύνδεση σε 561 σχολεία.

Από αυτά τα 116 είναι σχολικά εργαστήρια που περιλαμβάνονται στο έργο "Ασκοί του Αιόλου" και 441 σχολεία με λογαριασμούς dialup με απλή τηλεφωνική γραμμή ή ISDN. Εργασίες που ακολουθούν Συνεχίζεται σταδιακά η διασύνδεση και των υπόλοιπων Σχολικών Εργαστηρίων και ΔΙΔΕ που έχουν επιλεχθεί στα πλαίσια του έργου. Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του Private Voice over IP Network (ιδιωτικού τηλεφωνικού δικτύου) που θα διασυνδέει την ΔΣΔΕ. τις ΔΙΔΕ. και το NOC.