Ενιαίος Πανελλήνιος Αριθμός Κλήσης 0964 88888

Ο ΕΠΑΚ είναι πραγματικότητα για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Υποστηρίζει τόσο απλές τηλεφωνικές όσο και ISDN συνδέσεις Η σύνδεση χρησιμοποιεί Ενιαίο Πανελλαδικό Αριθμό κλήσης (ΕΠΑΚ) και επωφελείται των ειδικών μειωμένων τιμολογίων χρέωσης. σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά πολιτική χρέωσης του ΟΤΕ. Ο αριθμός κλήσης είναι 0964-88.888 για απλές και ISDN κλήσεις. Η σύνδεση μπορεί να γίνεται από ISDN ή κοινή τηλεφωνική γραμμή. ενώ το modem που απαντά στην κλήση υποστηρίζει το πρωτόκολλο V.90. Με την απόκτηση του ΕΠΑΚ ανοίγει ο δρόμος για την αποτελεσματική χρήση του Σχολικού Δικτύου από τις Εκπαιδευτικές και Δικοικητικές Μονάδες. χωρίς τους ενδοιασμούς που δημιουργούσε μέχρι σήμερα η έλειψη ΕΠΑΚ από τα αυξημένα τηλεπικοινωνικών τελη. Η ομάδα διαχείρισης χρηστών