Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών βρίσκεται κοντά σε κάθε χρήστη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη του και την αντιμετώπιση προβλημάτων που συναντά στην σύνδεση στο Δίκτυο και στην χρήση των παρεχόμενων υπηρεσίων.